Ter beschikking stellen aan de medische wetenschap

Iedereen die meerderjarig is, kan besluiten om zijn of haar lichaam ter beschikking te stellen aan de medische wetenschap. Hiervoor wordt een officiële overeenkomst opgesteld met één van de Universitaire Medische Centra in Nederland. Na het overlijden, zullen de nabestaanden contact opnemen met het ziekenhuis waarmee de overeenkomst is afgesloten.

Als het lichaam is geaccepteerd, wordt dit binnen 24 uur opgehaald en overgebracht naar het betreffende ziekenhuis. Het ziekenhuis verzorgt later de uitvaart: een crematie zonder aanwezigheid van nabestaanden. Soms gebeurt dit pas enkele jaren na het overlijden. De kosten van zowel vervoer naar het ziekenhuis als van de crematie, zijn voor rekening van het ziekenhuis. Als hiervoor wordt gekozen, is er dus geen uitvaart vlak na het overlijden mogelijk.

U kunt er echter wel voor kiezen een herdenkingsdienst en/of condoleance te laten plaatsvinden, rouwbrieven te versturen of een rouwadvertentie te plaatsen. Houdt er tevens rekening mee, dat het lichaam toch niet wordt geaccepteerd. Er zal dan alsnog een uitvaart geregeld moeten worden.

Redenen om het lichaam niet te accepteren, zijn bijvoorbeeld:

  • Het overlijden vindt plaats in het buitenland
  • Overlijden is het gevolg van een besmettelijke ziekte
  • Gebrek aan plaats in het betreffende ziekenhuis

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.