Crematie in Zeeland

Wilt u uw dierbare laten cremeren, dan kunt u in Zeeland de crematie plaats laten vinden in het crematorium van Middelburg, Goes of Terneuzen. Op deze pagina vertellen we u over de mogelijkheden, de consequenties en de bestemming van de as van uw dierbare.

Het crematorium

In Zeeland zijn drie crematoria: in Middelburg, Goes en Terneuzen. Als u ervoor kiest de uitvaartplechtigheid niet in het crematorium te laten plaatsvinden, dan heeft dat een belangrijke consequentie: bij het overbrengen van de overledene naar het crematorium, moet u daar afscheid nemen. U bent dus niet aanwezig bij het crematieproces in het crematorium. Wilt u dat toch, dan zijn daar extra kosten aan verbonden. Deze verschillen per crematorium.

De crematie

De crematie vindt altijd plaats op de dag van de uitvaart, na de eventuele uitvaartplechtigheid. Na de crematie moet de as wettelijk één maand in het crematorium worden bewaard. Daarna mag u beslissen wat de definitieve bestemming wordt van de as. Hiervoor zijn globaal twee mogelijkheden: bijzetting of verstrooiing. Tijdens een persoonlijk gesprek informeren we u graag over bijvoorbeeld urnen, assierraden en de regels omtrent verstrooien.

Wettelijke regels cremeren

Wees u ervan bewust dat er zich tijdens de crematie geen pacemaker, defibrillator of portocat meer in het lichaam mag bevinden. Deze worden dus voor de crematie uit het lichaam verwijderd. De medewerkers van Uitvaartverzorging Jobse of verpleegkundigen dragen daar zorg voor.

Een crematie kunnen wij vanuit heel Zeeland voor u regelen. Bel of mail onze uitvaartonderneming voor het maken van een afspraak.