Uitvaartceremonie

De invulling van de uitvaartceremonie bij een begrafenis of crematie is heel persoonlijk. U kunt de afscheidsbijeenkomst laten leiden door de predikant, voorganger of pastoraal medewerker van de kerk waar u lid van bent. Ook kunt u kiezen voor een humanistische uitvaartbegeleider of een of meerdere familieleden.

Persoonlijk afscheid

Uitvaartonderneming Jobse kan de uitvaartceremonie eveneens voor u vormgeven: de aanwezigen welkom heten, eventuele sprekers aankondigen, een tekst of gedicht voorlezen of het dankwoord uitspreken. We kunnen in onze uitvaartcentrums ook een powerpointpresentatie laten draaien met foto’s en filmpjes van de overledene. Het is mogelijk kaarsen aan te steken of andere afscheidsrituelen uit te voeren. Vaak wordt tijdens de uitvaartceremonie bij een begrafenis of crematie muziek beluisterd. Over muziek leest u elders op onze site meer.

Condoleren

Na afloop van de ceremonie is er vaak gelegenheid tot condoleren. Hieraan kunt u op diverse manieren en op verschillende locaties invulling geven. Over de locatie voor de uitvaart leest u elders op deze site meer.

Uitvaartverzorging Jobse kan u tijdens de uitvaartceremonie van dienst zijn, maar u mag de invulling ook helemaal zelf verzorgen. Mocht u vragen hebben of hulp kunnen gebruiken, neem dan contact met ons op.

2023_03_Jobse_Uitvaartverzorging_104_websize.jpg